కంపెనీ వార్తలు

సౌర ఫలకాల కోసం తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

2021-03-26

ఎఫ్ ఎ క్యూ కోసందిసౌర ఫలకాలు

 

 

చేయండిదిసౌర ఫలకాలుశుభ్రపరచడం అవసరమా?

సౌర ఫలకాలు15 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ కోణంలో ఉంచినట్లయితే సాధారణంగా స్వీయ శుభ్రపరచడం. అయితే వాటిని ఏటా దృశ్యమానంగా పరిశీలించి, అవసరమైతే శుభ్రం చేసుకోవాలని సూచించారు. చాలా విండో-క్లీనింగ్ కంపెనీలు రీచ్-అండ్-వాష్ వ్యవస్థను కలిగి ఉన్నాయి మరియు మీ ప్యానెల్లను శుభ్రం చేయగలగాలి.

 

 

 

How do సౌర ఫలకాలు connect to దిelectrical supply in my home?

The electricity produced by your సౌర ఫలకాలు is converted from DC (direct current) by దిinverter to AC (alternating current), which your home is run on. The electricity is దిn taken from దిinverter via an AC cable to your distribution board, where it is used to power దిcircuits in your home.

Will my సౌర ఫలకాలు work when దిre is a power cut?

If దిre is a power cut your inverter will switch off, which stops any generation from your సౌర ఫలకాలు entering దిproperty. This is a safety feature to protect workers who may be repairing దిgrid. However, we can install a back-up system which will enable you to use your solar energy in a power cut.

చేయండిI need constant sunshine కోసంmy సౌర ఫలకాలు to work?

No, సౌర ఫలకాలు work in all daylight conditions and actually work at దిir optimum at 10ºc. In fact, if it gets too hot దిy start to become increasingly inefficient.

చేయండిI need a South-facing roof కోసందిసౌర ఫలకాలు?

The సౌర ఫలకాలు come with adjustable brackets to change దిangle కోసంdifferent season. The సౌర ఫలకాలుదక్షిణ, SE లేదా SW ఎదుర్కొంటున్న ఏదైనా పైకప్పుపై బాగా పని చేయండి. అయినప్పటికీది సౌర ఫలకాలు will perform better and produce more electricity if దిy are South facing, దిy will still perform at 86% (compared to South facing) eiదిr facing due East or West.